Poidło dla pszczół.

Aby pszczoły dobrze się rozwijały muszą mieć dostęp do wody. Często podczas wywożenia pszczół na pożytek nie jesteśmy pewni czy pszczoły mają dostęp do wody. Ja zawsze przez pierwsze dni na pożytku zapewniam wodę pszczołą. Jeśli pszczoły mają dostęp do wody z naturalnych zbiorników i nie są zainteresowane woda z poidła. to zabieram poidło a pszczoły korzystają z wody którą znalazły.

Przegrzanie kolektorów jakie zabezpieczenie? Rama pod rolety nad kolektorem słonecznym.

Kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody mogą ulec przegrzaniu. Podczas słonecznych dni gdy nie odbieramy ciepłej wody może się okazać że temperatura w zbiorniku osiągnie maksimum. Sterownik wyłączy się i całe ciepło które dociera ze słońca nagrzej kolektor do wysokich temperatur. Przyczyną takiego stanu może też być uszkodzenie sterownika, pompy albo po prostu brak prądu. Jednym z zabezpieczeń przed przegrzaniem kolektorów jest ich zasłonięcie. Ja spróbuje zrobić to za pomocą rolet okiennych.