Napełnienie pojemnika na mydło w automatycznym dozowniku.

Warto zmniejszać zużywanie plastiku. Jedną z metod jest kilkukrotne użycie pojemnika. Wpływa to na zmniejszenie ilości plastiku zużywanego w gospodarstwie domowym. Ja napełniam kilkukrotnie wkłady do automatycznego dozownika. W ten sposób ograniczam zużycie plastiku.