Czyszczenie i smarowanie zaworu termostatycznego ATM.

Zawór mieszający wodę to urządzenie, które jest używane w systemach wodociągowych i ogrzewania, aby połączyć wodę gorącą i zimną w jedną strumień o stałej ustalonej temperaturze. Jak większość tego typu urządzeń może ulec zużyciu, Dlatego od czasu do czasu trzeba przeprowadzić inspekcję. Jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy do przeprowadzenia inspekcji trzeba takie zadanie zlecić serwisowi. Czasami wystarczy nasmarowanie, czasami wymiana elementów zaworu. Czasem trzeba wymienić cały zawór.